Oferta Pública - Escola Bressol

 Requisits Per Poder Treballar a les Escoles Bressol Municipals de Barcelona 06/O7/07


MÉS INFORMACIÓ

 

Model de Sol·licitud Interinatges Jornada Parcial per la Cobertura de Reduccions de Jornada a les Escoles Bressol Municipals - 20/07/17

Model sol·licitud de cobertura de jornades parcials


Borses d'educadors/es per a suplències i/o interinatges d'escoles bressol


Llistat  curs 2017-2018


Llistat de directores per a suplències i/o interinatges d'escoles bressol


Llista directores bressol 16-17
Directores _curs2016-2017.pdf (154.83KB)
Llista directores bressol 16-17
Directores _curs2016-2017.pdf (154.83KB)


Borses de Treball IMEB

Borses de treball gestionades des de l'IMEB

BORSES DE TREBALL IMEB

Oferta Pública de l'Ajuntament de Barcelona

Oferta Pública de l'Ajuntament de Barcelona

OFERTA PÚBLICAAcord de la Comissió de Seguiment de "l'Acord de Condicions de Treball dels Empleats Públics de l'Ajuntament de Barcelona" sobre la Constitució i Funcionament de les Borses de Treball - 16/11/2012

ACORD 16/11/16

Acord de la Comissió de Seguiment de les Borses de Treball 04/06/2014

ACORD 04/06/14


Acord de la Comissió de Seguiment de "l'Acord de Condicions de Treball dels Empleats Públics de l'Ajuntament de Barcelona" sobre la Constitució i Funcionament de les Borses de Treball - 10/07/2012

ACORD 10/07/12
Bases Oposicions Bressol - 2009