Normativa - Escola Bressol

  

El Govern aprova el Decret de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu – 20/10/17

Decret 150/2017, de 17 d’octubre,

Quadre resum del Decret


EBEP - Reial Decret Legislatiu 5/2015

LLei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic

EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)
EBEP 5-2015.pdf (812.17KB)

Documents d'Organització i Gestió dels Centres pel Curs 17/18

MÉS INFORMACIÓ
Decret 282/2006

Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

DECRET 282 / 2006

 

 

El Model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals

 

Setembre 2007 - IMEB


El model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals 2007
0907 mod.educ.Bressol.pdf (393.54KB)
El model Educatiu de les Escoles Bressol Municipals 2007
0907 mod.educ.Bressol.pdf (393.54KB)

Reglament Orgànic de Centres d'Escoles Bressol 


ROC - Escola Bressol 2005
ROC-Bressol-05.pdf (4.2MB)
ROC - Escola Bressol 2005
ROC-Bressol-05.pdf (4.2MB)