Fons d'Acció Social 2016 - 02/06/17

Han sortit publicades oficialment les bases de la convocatòria del Fons d’Acció Social corresponent a l’any 2016 a la Gaseta Municipal d’avui (31/05/2017).

A tenir en compte:

· Termini de presentació de sol·licituds: serà d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en la Gaseta Municipal.

 

· Les sol·licituds s’han de presentar dins d’aquest termini acompanyades de la documentació exigida en les bases.

 

·        Amb accés a la Intranet Municipal: les persones interessades hauran de presentar via telemàtica una única sol·licitud de conformitat amb el model oficial que es trobarà disponible a la intranet. En el moment de la presentació via telemàtica s’adjuntarà escanejada la totalitat de la documentació original preceptiva per a cada tipus d’ajut.

·         Sense accés a la Intranet Municipal: El personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació que no disposen d’accés a la Intranet Municipal podran recollir el model oficial de sol·licitud a les respectives oficines de personal dels organismes i ens instrumentals de l’àmbit d’aplicació. Les sol·licituds en suport paper es presentaran amb la documentació fotocopiada i compulsada en els respectius registres.

Per la vostra comoditat  posem al vostre abast el model de sol·licitud i les Bases

        

Instància FAS 2016
FAS2016 INSTANCIA.pdf (281.88KB)
Instància FAS 2016
FAS2016 INSTANCIA.pdf (281.88KB)

 

Bases FAS 2016
FAS2016 Bases .pdf (88.38KB)
Bases FAS 2016
FAS2016 Bases .pdf (88.38KB)