Catàleg transversal de formació municipal per al curs 2018 - 10/11/17

 

Us informem del comunicat que el Consorci d'Educació de Barcelona ha enviat a tots els centres de la Generalitat amb personal subaltern municipal i als centres de l'Ajuntament perquè donin difusió al personal PAS, en relació al Catàleg transversal de formació municipal per al curs 2018.

Les persones interessades han d'enviar un correu a 
formacio.ceb@gencat.cat

Les inscripcions les podeu presentar abans del dia 20/11/17, l'Ajuntament no acceptarà inscripcions f
o​ra de termini.

Si teniu alguna consulta podeu adreçar-vos al nostre correu 
pas@ugtimebconsorci.cat